Polski System Kadrowo-Płacowy to doskonałe narzędzie, które począwszy od dnia swojego powstania, nieustannie się rozwija i jest na bieżąco aktualizowane. Dzięki zaangażowaniu zespołu ekspertów, programistów i wdrożeniowców, zajmujących się na co dzień problematyką kadrowo-płacową oraz unikatowemu połączeniu ich kompetencji i doœwiadczenia, powstał wyjątkowy i innowacyjny produkt, dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz wymagań pracowników działów kadr.
 • Wysoka jakość systemu
 • Większa wydajność pracy
 • Rozwiązania dedykowane, projektowane i realizowane z myślą o indywidualnych potrzebach Klienta
 • Stała aktualizacja oprogramowania oraz wsparcie w trakcie użytkowania systemu
czytaj więcej »
 • RODO
  Wprowadzone zostały zmiany, polegające na dostosowaniu systemu PSKP do wymagań nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO.
 • e-Teczka
  Stworzono nowoczesne elektroniczne archiwum danych pracowniczych - kompendium wiedzy o pracowniku, zapewniające możliwość przechowywania całej związanej z nim dokumentacji, łatwego przeszukiwania i uzupełniania zasobów, czy wreszcie generowania przydatnych w codziennej pracy raportów. Narzędzie to w 100% odpowiada wymogom prawnym w zakresie formy i sposobu przechowywania akt osobowych, a więc odzwierciedla między innymi tradycyjnie funkcjonujący podział teczek na części: A, B i C.
 • Dashboard
  System zyskał użyteczną funkcjonalność w postaci przejrzystego Dashboard-u, prezentującego informacje o zbliżających się ważnych datach, takich jak: kończące się umowy z pracownikami, terminy badań lekarskich, czy obowiązkowych kursów.
 • e-ZLA
  Wprowadzono obsługę importu elektronicznych zwolnień e-ZLA.
 • Nowa wersja Portalu Pracowniczego
  Udostępniono nową wersję Portalu Pracowniczego - zaimplementowano m. in. obsługę procesów zachodzących w systemie Rejestracji Czasu Pracy, procesowanie polecenia wyjazdu służbowego, automatyczne wylogowywanie z Systemu przy braku aktywności Użytkownika.
czytaj więcej »
 • Specjaliści z Polskiego Centrum Kadrowo-Płacowego łączą wysoką znajomość zagadnień merytorycznych z profesjonalną wiedzą informatyczną i elastycznością w dostosowywaniu oferty do naszych potrzeb
  Beata Gwardyńska
  Zakłady Chemiczne „Organika” S. A.

czytaj więcej »