Polski System Kadrowo-Płacowy to doskonałe narzędzie, które począwszy od dnia swojego powstania, nieustannie się rozwija i jest na bieżąco aktualizowane. Dzięki zaangażowaniu zespołu ekspertów, programistów i wdrożeniowców, zajmujących się na co dzień problematyką kadrowo-płacową oraz unikatowemu połączeniu ich kompetencji i doœwiadczenia, powstał wyjątkowy i innowacyjny produkt, dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz wymagań pracowników działów kadr.
 • Wysoka jakość systemu
 • Większa wydajność pracy
 • Rozwiązania dedykowane, projektowane i realizowane z myślą o indywidualnych potrzebach Klienta
 • Stała aktualizacja oprogramowania oraz wsparcie w trakcie użytkowania systemu
czytaj więcej »
 • Nowa Ewidencja Czasu Pracy
  Zaimplementowano rozwiązania związane z ewidencją czasu pracy w zakresie wymagań wprowadzonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.
 • Obsługa nowych druków ZUS m.in. RPA, ERP-7, Z-3(5)
  Dodano obsługę nowych druków ZUS m.in. RPA, ERP-7, Z-3(5) oraz zaktualizowano już istniejące do bieżących wymagań m.in. ZUS ZWUA.
 • RODO
  Wprowadzone zostały zmiany, polegające na dostosowaniu systemu PSKP do wymagań nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO.
 • e-Teczka
  Stworzono nowoczesne elektroniczne archiwum danych pracowniczych - kompendium wiedzy o pracowniku, zapewniające możliwość zarządzania dokumentacją pracowniaczą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018r.
 • Dashboard
  System zyskał użyteczną funkcjonalność w postaci przejrzystego Dashboard-u, prezentującego informacje o zbliżających się ważnych datach, takich jak: kończące się umowy z pracownikami, terminy badań lekarskich, czy obowiązkowych kursów.
czytaj więcej »
 • Specjaliści z Polskiego Centrum Kadrowo-Płacowego łączą wysoką znajomość zagadnień merytorycznych z profesjonalną wiedzą informatyczną i elastycznością w dostosowywaniu oferty do naszych potrzeb
  Beata Gwardyńska
  Zakłady Chemiczne „Organika” S. A.

czytaj więcej »