Obsługa nowych druków ZUS m.in. RPA, ERP-7, Z-3(5)